Tvorba optickej siete v obciach je nevyhnutným krokom pre ich rozvoj a zvýšenie možností pre prácu z domu, či zvýšenie dostupnosti lacnejších a výkonnejších služieb pre koncových odberateľov, ktorými sú občania danej obce. V úmysle rozvoja infraštruktúry obcí je tento cieľ prioritný, nakoľko umožní obciam zabezpečiť nie len pripojenie na stabilný a vysokorýchlostný optický internet, ale rovnako tak umožní zvýšiť bezpečnosť v obciach prostredníctvom kamerových systémov, či inteligentného osvetlenia, ktoré šetrí obecné financie.

Vďaka optickému pripojeniu so spoločnosťou kinet obec nezískava len vysokorýchlostné pripojenie, ale získava partnera, ktorého cieľom je zvyšovať úroveň internetovej dostupnosti v obciach na Slovensku a zároveň pomáhať v rozvoji povedomia o telekomunikačnom sektore a jeho výhodách pre koncového užívateľa. Obec tak získava partnera, ktorý ako člen skupiny SSE (Stredoslovenská energetika) umožňuje pripojenie vo svojej sieti pre všetkých konkurenčných poskytovateľov optického pripojenia. S našou sieťou teda získavate možnosť voľby a výberu pripojenia. Okrem toho naša spoločnosť kinet buduje optiku vzduchom cez elektrické stĺpy, takže výstavba je niekoľko násobne rýchlejšia a efektívnejšia, ako zaužívané rozkopávanie obcí, ktoré často obmedzí dopravu v obci a zároveň znehodnocuje vybudovanú infraštruktúru obce. Kinet svojou rýchlou a neinvazívnou výstavbou zabezpečuje kvalitnú sieť v tretinovom čase a zároveň dostupnú pre všetkých operátorov. Základné výhody optickej siete pre konečného spotrebiteľa: 1. Vysoká rýchlosť prenosu dát: Optické pripojenie umožňuje vysoké prenosové rýchlosti, čo znamená rýchlejšie a spoľahlivejšie internetové pripojenie pre obyvateľov obcí. S optickým pripojením je možné dosiahnuť rýchlosti v stovkách až tisícoch megabitov za sekundu (Mbps), čo umožňuje streamovanie video obsahu vo vysokom rozlíšení, sťahovanie veľkých súborov a rýchle prehliadanie internetu. Táto funkčnosť je aktuálne takmer nevyhnutná pre ľudí, ktorí pracujú z domu a potrebujú sa pravidelne pripájať do video hovoru. Vďaka optike je práca z domu štandardom. 2. Nízka latencia: Optické vlákno poskytuje nízku latenciu, čo je doba oneskorenia pri prenose dát. To je veľmi dôležité pre aplikácie, ktoré vyžadujú rýchlu odozvu, ako napríklad online hry, videohovory a cloudové služby. S optickým pripojením sa minimalizuje latencia a zabezpečuje sa plynulý a rýchly prenos dát. Vďaka tejto funkcionalite už môžete mať digitálnu televíziu, ktorá je niekoľko násobne lacnejšia a poskytuje veľké množstvo programov a balíčkov podľa Vašich predstáv. 3. Vysoká spoľahlivosť: Optické vlákno je odolné voči rušeniu elektromagnetickými signálmi a elektromagnetickými rušeniami. Preto je optické pripojenie menej náchylné na interferencie a stratu signálu v porovnaní s inými typmi pripojení, ako je napríklad vedenie po telefónnej linke alebo koaxiálny kábel. Optické vlákno tiež odoláva poveternostným vplyvom, čo znižuje riziko výpadkov a opráv. 4. Vysoká kapacita: Optické vlákno má vysokú prenosovú kapacitu, čo znamená, že dokáže prenášať veľké množstvo dát súčasne. Táto vlastnosť je dôležitá v dnešnej dobe, keď sa množstvo internetového obsahu neustále zvyšuje a používatelia sú aktívni v sieti s mnohými zariadeniami súčasne. Aktuálne má každá domácnosť minimálne jeden počítač a iné zariadenia ako sú tablety, notebooky, či mobilné telefóny. Všetky tieto zariadenia sa pripájajú do siete a zaťažujú ju. V prípade optiky je rýchlosť násobne vyššia, takže aj najnižší balíček zvládne niekoľko pripojení naraz. 5. Budúca rozšíriteľnosť: Optické pripojenie je dlhodobo udržateľné a ponúka možnosti budúceho rozšírenia. Technológia optických vlákien je stále vyvíjaná, a preto sa očakáva, že sa bude môcť ľahko prispôsobiť budúcim potrebám rýchleho internetu a novým technologickým pokrokom. Či už ide o kamerové systémy pre zvýšenie bezpečnosti, alebo automatické odpočty energií a spotreby vody, optické vlákno s jeho výkonom poskytuje kapacitu na množstvo nových riešení. 6. Podpora digitalizácie a vybavenia obce: aj samotná nehnuteľnosť zvyšuje svoju cenu, ak má dostatočne vybudovanú infraštruktúru. Rovnako tak Vaša obec, ako aj nehnuteľnosť je na trhu zaujímavejšia v prípade optickej siete. Ak máte akékoľvek otázky, alebo dotazy ohľadom nášho optického pripojenia, neváhajte nás kontaktovať na kinet@kinet.sk. V prípade otázok na objednávkový proces, prípadné objednávky môžete smerovať aj na našu zákaznícku linku 046/ 546 40 20.

Ďakujeme za Vašu dôveru a spoluprácu, tím kinet s.r.o. Viac informácií nájdete na www.kinet.sk