Návod na vytvorenie bezdrôtovej siete od firmy Kinet

Zákazník dostane nakonfigurované a označené zariadenia, ktoré po správnom zapojení vytvoria jednotnú bezdrôtovú Mesh sieť. Táto sieť bude mať jeden názov (SSID) a heslo. Nebude teda nutné sa manuálne prepínať medzi zariadeniami. Mobilný telefón či iné bezdrôtové zariadenie si samo zvolí najvhodnejší prístupový bod, na ktorý sa pripojí. Prechod medzi nimi bude plynulý. Podmienkou dosiahnutia optimálnych výsledkov je, aby boli zariadenia správne rozmiestnené v objekte a korektne pripojené. Je to možné urobiť viacerými spôsobmi:

IMG_1

1. Pripojenie každého zariadenia k dátovej zásuvke

Tento spôsob je najefektívnejší a jeho využitie je možné v objektoch,/obr. 1 a 2/ kde je vybudovaná počítačová sieť a do jednotlivých miestností je dovedený sieťový (ethernet) kábel zakončený dátovou zásuvkou. Zákazník si tak môže zvoliť, ktoré miestnosti či časti domu chce mať pokryté bezdrôtovým signálom. Môže si tak bezdrôtové zariadenia ľubovoľne rozmiestniť a tým docieliť požadované pokrytie.

mesh siet kinet 2

2. Pripojenie zariadení priamo k bezdrôtovému smerovaču

Takýto typ zapojenia sa použije vtedy, ak v dome nie je vybudovaná počítačová sieť zakončená dátovými zásuvkami. V niektorej z miestností sa nachádza bezdrôtový smerovač (WiFi router), pričom zariadenia sa pripoja k jednotlivým portom routera samostatne a kábel si zákazník dovedie do požadovanej miestnosti sám. Nejde o také elegantné riešenie ako to v bode 1, avšak výsledok je približne rovnaký.

mesh kinet obr 3

3. Zariadenia zapojené za sebou

Niekedy nie je možné a ani potrebné pripájať každé zariadenie k routeru samostatne (napr. ak je router umiestnený na začiatku domu). V takom prípade pripojíme kábel do niektorého z LAN portov routera a dotiahneme ho do miestnosti, ktorú chceme pokryť WiFi signálom. Tam nainštalujeme prvé zariadenie pripojením kábla do jedného z jeho portov. Porty na zariadeniach sú rovnocenné. Z ďalšieho portu prvého zariadenia ťaháme kábel do vzdialenejších častí domu, kde pripojíme druhé zariadenie. Tu už ale musíme viac dbať na to, aby sme zariadenia rozmiestnili tak, aby bolo zabezpečené čo najoptimálnejšie pokrytie objektu, poprípade rátali aj s možnosťou, že niektoré časti pokryté nebudú.

mesh kinet

4. Bezdrôtové pripojenie zariadení

Toto riešenie odporúčame použiť ako posledné z uvedených. Sú však prípady, kedy je jediné možné. Aj vtedy sa dajú, pri správnom zapojení a dodržaní určitých pravidiel, dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Prvé zariadenie pripojíme priamo k routeru káblom. Ak nemôžeme od routera ťahať kábel do inej miestnosti, je možné ho umiestniť aj priamo k routeru. Druhé zariadenie sa k prvému pripojí bezdrôtovo. Práve z tohto dôvodu musíme dodržať niektoré pravidlá. Ak je to čo i len trochu možné, umiestnime prvé zariadenie od routera čo najďalej. Samozrejme, k routeru ho pripojíme káblom. Zistíme, kde je WiFi signál z daného zariadenia ešte dobrý a tam umiestnime druhé zariadenie. Čím bude signál z prvého k druhému zariadeniu slabší, tým bude sieť nestabilnejšia a prenosové rýchlosti nižšie.

kinet internet