Obec Kamenná Poruba sa úspešne pridala do siete našich obcí s aktívnym optickým pripojením. Od augusta sme spustili aktívne pripájanie občanov do našej siete. Aký bol priebeh výstavby optickej infraštruktúry v obci Kamenná Poruba? Ako vnímal výstavbu starosta z pohľadu obyvateľa obce a zároveň čo by urobil inak, alebo lepšie?

Kamenná Poruba obec obkolesená prírodou

 

Obec Kamenná Poruba leží v Rajeckej kotline, približne 3 km východne od Rajca. Porubskou dolinou tečie Porubský potok, ktorý sa na okraji Rajeckých Teplíc vlieva do Rajčanky. Svojím umiestnením je v obci vytvorená veľmi kľudná atmosféra. Z pohľadu technického pripojenia na optickú sieť bola však lokalita náročnejším orieškom. Keďže prepoj do siete sa musí riešiť fyzickým prepojom, bolo nevyhnutné určiť trasovanie a realizáciu. Vďaka spolupráci s vedením obce prebehlo pripájanie bez najmenších problémov a obec Kamenná Poruba už je úspešne pripojená do optickej siete kinet. Aký bol priebeh výstavby a tvorby optickej infraštruktúry v tejto obci? Rozprávali sme sa s aktuálnym starostom Kamennej Poruby Jaroslavom Turanecom.

kamenna poruba starosta

Priebeh výstavby optickej siete očami starostu – Jaroslav Turanec

 

Priebeh výstavby optickej siete v našej obci bol veľmi hladký. Prvotne komunikácia začala s vedúcim projekcie a výstavby Lukášom Kútnym, ktorý nám predstavil technické riešenie výstavby optickej siete so spoločnosťou kinet s.r.o. Prešli sme si možnosti pripojenia do siete, ale aj ťahanie optickej siete priamo v obci. Na obecnom zastupiteľstve sme si odkomunikovali nielen technické riešenia optického pripojenia, ale aj konkrétnu ponuku spoločnosti kinet s.r.o. – Zaujímala nás hlavne inštalácia optiky na vzdušné vedenie a jej vizuálny charakter. Všetko nám bolo do detailu vysvetlené, a tak sme sa po podpísaní povolenia spoločne pustili do budovania optickej siete v našej obci.

kam poruba telocvicna

Výstavba optickej siete v obci Kamenná Poruba

 

Po odovzdaní staveniska realizačnej firme sme sa ako obec dostali k viacerým otázkam ohľadom trasovania ale aj umiestnenia pripájacieho kábla cez pozemky obce. Vzhľadom na to, že som dlhé roky pôsobil v oblasti telekomunikácií (spomína starosta), táto téma mi bola blízka a ako obec sme vedeli veľmi rýchlo reagovať na prípadné zmeny a požiadavky počas výstavby optického pripojenia. Bolo v našom vlastnom záujme, aby sa pripájanie do optickej siete dalo zrealizovať čo najskôr. Samozrejme všetky zmeny a úpravy boli komunikované aj na obci. Vďaka mojím dlhoročným skúsenostiam a pomoci spoluobčanom a susedom s technickými vecami mám v tomto silnú podporu občanov, a tak bolo jednoduchšie rozhodovať o menších zmenách počas výstavby.

 

Keďže som už dávnejšie v obci bol známy svojou záľubou pre techniku, myslím, že to vnieslo veľkú mieru dôvery, že rozumiem tejto problematike a rozhodne si uvedomujem veľké výhody, ktoré nám optika do obce prinesie.

Odovzdanie obce a zahájenie pripájania do optickej siete kinet

 

Po dokončení výstavby optickej siete, ktorá pozostáva z umiestnenia technických zariadení na elektrických stĺpoch a prípravy káblov v jednotlivých lokalitách pri domoch, bolo možné začatie pripájania. Celý proces komunikácie občanom, že je možné pripojiť sa do siete kinet, sme pripravili spoločne so spoločnosťou kinet s.r.o., ktorá nám poskytla jednoduché letáčiky s aktuálnou ponukou služieb a kontaktmi potrebnými pre objednávku prípojky.

 

Komunikácia prebiehala viacerými spôsobmi:

  • Letáčiky do schránok
  • Rozhlasový oznam
  • Príspevok na našu obecnú stránku
  • Príspevok na sociálne siete

Všetky podklady pre túto komunikáciu nám boli dodané. Následne sme sa so spoločnosťou kinet dohodli aj na podpore prípadných podujatí, ktoré budeme organizovať, a tak sme zostali v kontakte pre prípadnú spoluprácu a odovzdanie spätnej väzby.

Už teraz vidíme, že v obci má optika veľký význam a nielen pre mladých. Pre každého, kto pracuje z domu je nevyhnutné kvalitné, rýchle a hlavne stabilné internetové pripojenie. Toto všetko optický internet poskytuje a teší ma, že sme spoločne rozšírili technické vybavenie našej obce takýmto efektívnym spôsobom.

 

Prečo realizovať výstavbu so spoločnosťou kinet s.r.o.?

 

  • Priebeh a rýchlosť komunikácie bola na veľmi dobrej úrovni, od prvotného kontaktu až po začatie výstavby prebehlo len niekoľko týždňov. Často sa stáva, že obce na pripojenie do optickej siete čakajú roky. Potešilo nás, že s kinetom je výstavba skutočne efektívna.

 

  • Technicky ide o najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výstavby optickej siete v obci, takže obec sa zbytočne nerozkopáva, pretože výstavba prebieha vzdušným prepojom. Jednoduchým umiestnením tenučkého optického kábla na už existujúce nadzemné vedenie elektriny. Takže každý, kto má v dome dovedenú elektrinu, má tak možnosť pripojiť sa aj do optickej siete.
  • Kinet s.r.o. nám okrem bezplatnej výstavby optickej siete poskytol aj pripojenie 3 obecných budov na rok len za symbolické 1 €. Tento prejav partnerskej podpory a spolupráce ocenili nielen na našom úrade, ale aj v miestnej škôlke či v športovom areáli. Myslím, že táto možnosť pomôže nejednej obci zefektívniť ich rozpočet a zároveň výrazne skvalitniť služby v danej obci.

 

  • Okrem služieb optického internetu v 3 rôznych rýchlostiach kinet s.r.o. poskytuje aj službu digitálnej televízie za skutočne výhodnú cenu. V našej obci máme aktuálne aj káblovú televíziu, ktorá ale ako každý vie, má veľa svojich technických nedostatkov. Z tohto dôvodu je veľkou výhodou, že tento poskytovateľ má aj televíziu, na ktorú vedia naši občania prejsť a k internetu mať základný balík s viac ako 50 programami len za 4,99 €. Obnova tak prebieha nielen s internetovými službami, ale aj s televíznymi.

     

Aké sú Vaše plány s rozvojom technologického prostredia vo vašej obci pre budúcnosť?

 

Určite by sme radi doplnili kamerové systémy, ktoré by zvýšili bezpečnosť v obci. Aj napriek tomu, že v obci máme slušných ľudí, vieme, že zabezpečenie bezpečnosti z pohľadu zníženia rizika krádeží, prípadne detegovanie príčin nehodovosti je veľká výhoda. Verím, že sa nám tento rozvoj podarí dosiahnuť v dohľadnej dobe.

V našej obci sú lokality, kde je FREE WIFI sieť, boli by sme však určite radi, ak by sa týchto lokalít našlo viac. A vedeli by sme tak zabezpečiť kvalitné pripojenie aj pre návštevníkov a turistov v našej obci.

 

Ďakujeme za rozhovor pánovi starostovi Jaroslavovi Turanecovi z obce Kamenná Poruba a veríme, že naša sieť bude slúžiť a rozvíjať sa spoločne s obcou.