Realizácia pripojenia Vášho domu do optickej siete kinet je možné realizovať dvoma hlavnými spôsobmi. Prvý spôsob je pripojenie vzduchom, kedy je potrebné zhodnotiť vzdialenosť najbližšieho elektrického stĺpu k Vášmu domu, alebo budove, ktorá má byť pripojená k optickému internetu. Druhá možnosť pripojenia je zemou. Zemná optická prípojka však vyžaduje vopred prevedené zemné práce v podobe – zemného výkopu so zakopanou chráničkou, vyvedenou k najbližšiemu elektrickému stĺpu.

1. Optická prípojka – vzduchom

Realizácia optickej prípojky vzduchom predstavuje jednoduché vedenie optického kábla v závese od najbližšieho elektrického stĺpu k bodu pripojenia. Realizáciu optického pripojenia prevádzkuje technik, ktorý na mieste zhodnotí ideálne vedenie optického kábla. Samozrejme, že je výhodou, ak si zákaznik vopred premyslí, do ktorej časti domu chce kábel viesť a prekontroluje, či vo vzdušnej trase budúceho vedenia optického kábla nie je prekážka (stromy, iné káble, či stavby), ktoré by mohli zasahovať, alebo obmedzovať vedeniu optického kábla.

Následne sa kábel ukotví o povrch stavby (prevŕtanie kotvy do fasády domu a pod.) a vedie sa do priestoru, ktorý je určený ako primárny priestor pre internetové pripojenie – najčastejšie obýačka, alebo hlavná kancelárska miestnosť. Ak zákazník chce vedenie optického kábla realizovať cez viaceré miestnosti v interiéri, odporúčame prípravu realizovať vopred, alebo si premyslieť konkrétnu trasu a miesto vŕtania. Daná služba viacerých bodov pripojenia je spoplatnená podľa aktuálneho cenníku doplnkových služieb.

kinet pripojka vzduchom

2. Optická prípojka – zemou

Vedenie optického kábla zemou je elegantnejšie, ale náročnejšie riešenie. Zemná prípojka musí byť vopred pripravená. Tzn. zákazník si musí urobiť výkop, alebo v prípade novostavby zakopať k inžinierskym sieťam aj chráničku na optický kábel. Vývod chráničky by mal byť privedený k najbližšiemu elektrickému stĺpu s dostatočnou rezervou. Dbajte však na ukončenie chráničky, aby sa v nej neusádzala špina, ktorá bude brániť v prefuknutí kábla chráničkou, postačuje koniec chráničky prelepiť páskou. Chráničku pre optický kábel odporúčame – hrubostennú mikrotrubičku 12/8 mm z HDPE materiálu pre priamu pokládku do zeme (vhodné dať do pieskovej vrstvy). Pri vedení chráničky sa snažte, aby chránička nebola zalomená (ideálne pod 90 stupňov) a jej trasa bola priama.

Spôsoby zemnej optickej prípojky z technického hľadiska:

a, Klasický konektorovaný drop kábel
V prípadoch, keď je to možné a dovoľuje to technické riešenie, tak sa použije klasický DROP kábel, pričom jeden konektor smerujúci ku koncovému zákazníkovi sa odstrihne a odstrihnutý koniec sa zafúkne cez pripravenú chráničku. Následne sa privarí konektor, ktorý bude použitý na pripojenie ONT u zákazníka. Druhý konektor sa zapojí do ODB boxu určeného pre dané miesto pripojenia.

b, Zafukovací kábel – dozváranie pigtail kábla
V prípadoch, že technické riešenie nedovoľuje použiť klasický konektorovaný kábel, použijeme pri domovej optickej prípojke zafukovací kábel, pričom na jednom konci sa navarí pigtail s konektorom, ktorý sa umiestni do ODB boxu. Zvar sa umiestni špeciálne na základe požiadaviek spoločnosti Kinet do ODB. Koniec kábla smerujúceho ku koncovému zákazníkovi sa zafúkne cez pripravenú chráničku. Následne sa privarí konektor, ktorý bude použitý na pripojenie ONT u zákazníka.

c, Zafukovací kábel – dozváranie DROP kábla a zapojenie do externého boxu
V prípadoch, že technické riešenie nedovoľuje použiť iné spôsoby, môžeme použiť pri domovej optickej prípojke kombináciu klasického DROP kábla a zafukovací kábel, pričom na jednom konci sa navarí klasický DROP kábel s konektorom, ktorý sa zapojí do konektoru v ODB boxe. Druhý konektor sa zapojí do externého boxu určeného pre takéto externé ukončenie DROP káblu. Na prepoj medzi externým boxom a koncovým zákazníkom sa použije zafukovací kábel, pričom jeden koniec sa navarí do externého boxu a druhý koniec smerujúci ku koncovému zákazníkovi sa zafúkne cez vopred pripravenú chráničku. Následne sa privarí konektor, ktorý bude použitý na pripojenie ONT u zákazníka.

opticka domova pripojka zemou