Častou otázkou nie len našich aktuálnych zákazníkov, ale aj záujemcov o naše služby je práve aktuálna rýchlosť internetového pripojenia. Podstatné je, že meranie pripojenia musí byť urobené korektne, aby výsledok reálne zobrazoval dostupnú rýchlosť, ktorú Vám dodáva poskytovateľ internetu. Pripravili sme pre Vás krátky postup, ako zrealizovať meranie aj svojpomocne a zároveň mať korektné výsledky.

 

Korektný POSTUP pre meranie rýchlosti

 

1. Ethernetový kábel

Meranie musí byť vždy realizované cez kvalitný 8 pinový ethernetový kábel, ktorý je priamo pripojený k zariadeniu, ktoré umožňuje prenos konkrétnej meranej rýchlosti (počítač, notebook, …). Po pripojení PC, alebo notebooku do ONU zariadenia ešte skontrolujte linkovaciu rýychlosť medzi ONU a počítačom správna – 1.0 Gb/s. Skontrolujete to cez všeobecné nastavenia – Stav Ethernet-dokovacia stanica – Všeobecné nastavenia – Pripojenie.

 

MERANIE rýchlosti cez WIFI NIE JE OBJEKTÍVNE a výsledné dáta sú skreslené.

ethernetovy kablik

2. Zariadenie musí byť pripojené v elektrickej sieti

Ak realizujete meranie rýchlosti internetového pripojenia, zariadenia na ktorom realizujete meranie (PC, notebook) musí byť pripojené adaptérom do elektrickej siete. V opačnom prípade zariadenie stráca výkon a celkové meranie bude mať skreslené výsledky. Nechajte teda počas celej doby merania zariadenie pripojené v elektrike, aby nedochádzalo k skresleniu výsledkov.

 

pripojene zariadenie_meranie

 

3. Server pre meranie rýchlosti

Veľmi dôležitým aspektom pre správne meranie rýchlosti internetového pripojenia je výber serveru, na ktorom chcete prevádzkovať meranie. Nami odporúčaný server pre meranie je www.speedtest.net , ktorý je odporúčaný aj spoločnosťou Energotel Bratislava. V nastaveniach však nezabudnite zakliknúť zmenu servera – CHANGE SERVER – vyberte si Energotel BA. 

 

4. Zariadenie a operačný systém

Najčastejším problémom nespokojných zákazníkov pri meraní rýchlosti je práve kvalita a výkonnosť zariadenia, na ktorom sa robí meranie. Ak máte starý počítač, alebo notebook, na ktorom robíte samotné meranie rýchlosti, tak Vaše zariadenie je obmedzené len na určitý výkon. Často sa teda môže stať, že si dáte optické pripojenie v najvyššej rýchlosti, ale Vaše zariadenie, alebo operačný systém neumožňuje takýto prenos rýchlosti a tak nastáva situácia, že nedosahujete rýchlosti, ktoré máte aktivované v službách. V tomto prípade to však nie je problémom rýchlosti siete, ale obmedzením na strane zariadenia, ktoré Vám má dané pripojenie prenášať.

 

Ak dodržíte všetky kroky tohto postupu pre meranie rýchlosti internetového pripojenia, viete si aj svojpomocne odmerať Vašu prenosovú rýchlosť. V prípade, že máte ešte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 

Kontaktovať kinet operátorov prostredníctvom správy.